Drukuj

Art. 638-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 638-7.

O terminie sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania o sporządzenie spisu inwentarza, a także spadkobiercę i zapisobiercę windykacyjnego, których miejsce pobytu jest znane, jak również wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje czynności.

Artykuł 1 ...638‑5 638‑6 638‑7 638‑8 638‑9 ...1217

Przejdź do artykułu