Drukuj

Art. 183-13 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 183-13.

§ 1. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Artykuł 1 ...183‑11 183‑12 183‑13 183‑14 183‑15 ...1217

Przejdź do artykułu