Drukuj

Art. 183-15 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 183-15.

§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.

Artykuł 1 ...183‑13 183‑14 183‑15 184 185 ...1217

Przejdź do artykułu