Drukuj

Art. 184 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 184.

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Artykuł 1 ...183‑14 183‑15 184 185 186 ...1217

Przejdź do artykułu