Drukuj

Art. 230 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 230.

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Artykuł 1 ...228 229 230 231 232 ...1217

Przejdź do artykułu