Drukuj

Art. 232 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 232.

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Artykuł 1 ...230 231 232 233 234 ...1217

Przejdź do artykułu