Drukuj

Art. 231 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 231.

Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).

Artykuł 1 ...229 230 231 232 233 ...1217

Przejdź do artykułu