Drukuj

Art. 353-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 353-1.

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...352 353 353‑1 353‑2 354 ...1217

Przejdź do artykułu