Drukuj

Art. 353-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 353-2.

Do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...353 353‑1 353‑2 354 355 ...1217

Przejdź do artykułu