Drukuj

Art. 353 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 353.

Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Artykuł 1 ...351 352 353 353‑1 353‑2 ...1217

Przejdź do artykułu