Drukuj

Art. 383 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 383.

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

Artykuł 1 ...381 382 383 384 385 ...1217

Przejdź do artykułu