Drukuj

Art. 406 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 406.

Do postępowania ze skargi o wznowienie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...404 405 406 407 408 ...1217

Przejdź do artykułu