Drukuj

Art. 416-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 416-1.

W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...415 416 416‑1 417‑424 424‑1 ...1217

Przejdź do artykułu