Drukuj

Art. 424-10 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-10.

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że ważne względy przemawiają za wyznaczeniem rozprawy.

Artykuł 1 ...424‑8 424‑9 424‑10 424‑11 424‑12 ...1217

Przejdź do artykułu