Drukuj

Art. 479-72 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-72.

§ 1. W sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stronami są także Prezes Urzędu i zainteresowany.

§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu. Jeżeli zainteresowany nie został wezwany do udziału w sprawie, sąd ochrony konkurencji i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzędu.

Artykuł 1 ...479‑70 479‑71 479‑72 479‑73 479‑74 ...1217

Przejdź do artykułu