Drukuj

Art. 479-81 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-81.

§ 1. Organ regulacyjny niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

§ 2. Jeżeli organ regulacyjny uwzględni odwołanie w całości, może – nie przekazując akt sądowi – wydać nową decyzję, w której uchyla lub zmienia swoją decyzję, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

Artykuł 1 ...479‑79 479‑80 479‑81 479‑82 479‑83 ...1217

Przejdź do artykułu