Drukuj

Art. 505-13 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-13.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Jeżeli sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...505‑11 505‑12 505‑13 505‑13a 505‑14 ...1217

Przejdź do artykułu