Drukuj

Art. 505-14 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-14.

§ 1. W postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy przepisów art. 466, art. 467, art. 468, art. 470, art. 471, art. 477 i art. 477-1 nie stosuje się.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...505‑13 505‑13a 505‑14 505‑15 505‑16 ...1217

Przejdź do artykułu