Drukuj

Art. 505-26 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-26.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili podpisania sentencji. Sąd z urzędu doręcza wyrok obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.


.

Artykuł 1 ...505‑24 505‑25 505‑26 505‑27 505‑27a ...1217

Przejdź do artykułu