Drukuj

Art. 505-27 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-27.

§ 1. Przepisy art. 505-9–505-11, art. 505-12 § 1 i 3 oraz art. 505-13 stosuje się.

§ 2. Uchylając zaskarżony wyrok, sąd drugiej instancji przekazuje sprawę do rozpoznania z wyłączeniem przepisów o postępowaniach odrębnych.

Artykuł 1 ...505‑25 505‑26 505‑27 505‑27a 505‑28 ...1217

Przejdź do artykułu