Drukuj

Art. 505-38 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-38.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym następuje w składzie jednego sędziego. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia przepisy art. 505-30 § 2 i art. 505-31 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...505‑36 505‑37 505‑38 505‑39 506 ...1217

Przejdź do artykułu