Drukuj

Art. 505-39 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-39.

W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia postępowania właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.

Artykuł 1 ...505‑37 505‑38 505‑39 506 507 ...1217

Przejdź do artykułu