Drukuj

Art. 505-36 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-36.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. W takim przypadku nie pobiera się opłaty uzupełniającej od pozwu.

Artykuł 1 ...505‑34 505‑35 505‑36 505‑37 505‑38 ...1217

Przejdź do artykułu