Drukuj

Art. 505-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-4.

§ 1. Zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Przepisów art. 75– 85 oraz art. 194–196 i art. 198 nie stosuje się.

§ 2. Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Artykuł 1 ...505‑2 505‑3 505‑4 505‑5 505‑6 ...1217

Przejdź do artykułu