Drukuj

Art. 127 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 127.

§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej,

podlega karze grzywny albo nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Artykuł 1 ...125 126 127 128 129 ...166

Przejdź do artykułu