Drukuj

Art. 605 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 605.

W przedmiotach nieunormowanych w rozdziale niniejszym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu opieki.

Artykuł 1 ...603‑4 604 605 606 607 ...1217

Przejdź do artykułu