Drukuj

Art. 693-17 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693-17.

Jeżeli złożenie do depozytu sądowego nastąpiło na żądanie właściwego organu, depozyt wydaje się osobie uprawnionej dopiero po wykazaniu przez nią, że warunki, pod którymi wydanie depozytu mogło nastąpić, zostały spełnione.

Artykuł 1 ...693‑15 693‑16 693‑17 693‑18 693‑19 ...1217

Przejdź do artykułu