Drukuj

Art. 693-16 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693-16.

Na żądanie dłużnika, zgłoszone przed wydaniem przez sąd postanowienia o wydaniu depozytu, sąd przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania.

Artykuł 1 ...693‑14 693‑15 693‑16 693‑17 693‑18 ...1217

Przejdź do artykułu