Drukuj

Art. 693-18 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693-18.

§ 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca złożenia depozytu.

Artykuł 1 ...693‑16 693‑17 693‑18 693‑19 693‑20 ...1217

Przejdź do artykułu