Drukuj

Art. 716 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 716.

Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

Artykuł 1 ...694‑8 695‑715 716 717 718 ...1217

Przejdź do artykułu