Drukuj

Art. 763-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 763-1.

Komornik poucza strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Jeżeli osoby te nie są obecne, pouczenie następuje wraz z zawiadomieniem o dokonaniu czynności.

Artykuł 1 ...762‑1 763 763‑1 763‑2 763‑3 ...1217

Przejdź do artykułu