Drukuj

Art. 762-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 762-1.

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których mowa w art. 762 § 1 i 2, komornik, zamiast ukarać żołnierza grzywną, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Artykuł 1 ...761 762 762‑1 763 763‑1 ...1217

Przejdź do artykułu