Drukuj

Art. 763 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 763.

§ 1. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uczestnika postępowania, którego dotyczy czynność komornika.

§ 3. W każdym piśmie kierowanym do strony komornik informuje o aktualnej wysokości należności będących przedmiotem egzekucji.

Artykuł 1 ...762 762‑1 763 763‑1 763‑2 ...1217

Przejdź do artykułu