Drukuj

Art. 795-9 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-9.

Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...795‑7 795‑8 795‑9 795‑10 795‑11 ...1217

Przejdź do artykułu