Drukuj

Art. 819-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 819-1.

§ 1. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na bieg tego postępowania.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie przekształcenia organizacyjnego dłużnika będącego osobą prawną, a także spółką handlową niemającą osobowości prawnej, jak również przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową.

Artykuł 1 ...818 819 819‑1 820 820‑1 ...1217

Przejdź do artykułu