Drukuj

Art. 819 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 819.

§ 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

§ 2. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Artykuł 1 ...817 818 819 819‑1 820 ...1217

Przejdź do artykułu