Drukuj

Art. 820 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 820.

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Artykuł 1 ...819 819‑1 820 820‑1 820‑2 ...1217

Przejdź do artykułu