Drukuj

Art. 879-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 879-7.

O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Artykuł 1 ...879‑5 879‑6 879‑7 879‑8 879‑9 ...1217

Przejdź do artykułu