Drukuj

Art. 879-5 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 879-5.

§ 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Artykuł 1 ...879‑3 879‑4 879‑5 879‑6 879‑7 ...1217

Przejdź do artykułu