Drukuj

Art. 911-5 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 911-5.

Jeżeli z zajętego prawa wynika wymagalne roszczenie, komornik wezwie dłużnika zajętej wierzytelności, aby spełnił świadczenie wierzycielowi lub komornikowi. Przepisy art. 887 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...911‑3 911‑4 911‑5 911‑6 911‑7 ...1217

Przejdź do artykułu