Drukuj

Art. 911-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 911-6.

§ 1. Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z dochodu, jeżeli zajęte prawo przynosi dochód, albo z realizacji lub sprzedaży prawa.

§ 2. Zaspokojenie z dochodu lub realizacji prawa, jeżeli nie nastąpi w trybie art. 911-5, następuje w drodze egzekucji przez zarząd przymusowy. Przepisy art. 1064-1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. (uchylony)

§ 4. (uchylony)

Artykuł 1 ...911‑4 911‑5 911‑6 911‑7 911‑8 ...1217

Przejdź do artykułu