Drukuj

Art. 325a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 325a.

§ 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że prowadzi je prokurator.

§ 2. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...324 325 325a 325b 325c ...674‑682

Przejdź do artykułu