Drukuj

Art. 111 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 111.

Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wskazanych w art. 104 § 1 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.
Artykuł 1 ...109 110 111 112 113 ...121

Przejdź do artykułu