Drukuj

Art. 112 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 112.

W postępowaniu w przedmiocie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu X niniejszego kodeksu oraz art. 522, 526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art. 531 § 1, art. 532 § 1, art. 534 § 2, art. 535537, 538 § 1 i 3 oraz art. 539 Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...110 111 112 113 114 ...121

Przejdź do artykułu