Drukuj

Art. 18 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 18.

§ 1. W każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie może wnieść prokurator, stając się oskarżycielem publicznym.

§ 2. Prokurator może także wstąpić do postępowania wszczętego na podstawie wniosku o ukaranie wniesionego przez innego oskarżyciela.

§ 3. W wypadkach wskazanych w § 1 i 2 udział prokuratora wyłącza udział innego oskarżyciela publicznego.
Artykuł 1 ...16 17 18 18a 19 ...121

Przejdź do artykułu