Drukuj

Art. 18a KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 18a.

Udział w rozprawie oskarżyciela publicznego, który złożył wniosek o ukaranie, jest obowiązkowy, gdy w sprawie występuje obrońca, o którym mowa w art. 21 § 1.
Artykuł 1 ...17 18 18a 19 20 ...121

Przejdź do artykułu