Drukuj

Art. 24 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 24.

§ 1. Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat albo radca prawny.

§ 2. Do obrońcy obwinionego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8386 Kodeksu postępowania karnego.

§ 3. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania karnego stosowanych na podstawie art. 1 § 2 mówi się o obrońcy albo o adwokacie, rozumie się przez to także radcę prawnego.
Artykuł 1 ...22 23 24 25 26 ...121

Przejdź do artykułu