Drukuj

Art. 7 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 7.

Policja i inne organy w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia wykonują polecenia sądu oraz prowadzą w granicach określonych w ustawie czynności wyjaśniające.
Artykuł 1 ...5 6 7 8 9 ...121

Przejdź do artykułu