Drukuj

Art. 8 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 8.

W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, art. 4, art. 5, art. 79, art. 13, art. 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20, art. 23 i art. 23a Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...121

Przejdź do artykułu