Drukuj

Art. 9 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 9.

§ 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10.

§ 2. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozpoznaje także środki zaskarżenia w wypadkach wskazanych w ustawie oraz przeprowadza inne czynności, gdy ustawa to przewiduje.
Artykuł 1 ...7 8 9 10 11 ...121

Przejdź do artykułu